Απαγορεύεται η αντιγραφή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.

Βασικό πακέτο διαφήμισης

Πρέπει να κάνετε εγγραφή για να δείτε την τιμή.

  • Καταχώρηση στο περιοδικό (τέταρτο σελίδας)

  • Καταχώρηση στην ιστοσελίδα
  • Εμφάνιση σε μια κατηγορία
  • Προβολή στον χάρτη
  • Λήξη καταχώρησης σε 6 μήνες
  • Κριτικές επισκεπτών
  • Εμφάνιση στην κορυφή της κατηγορίας (προτεραιότητα Β)
  • Εμφάνιση στην αρχική σελίδα (όχι)
⁎ Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α.
Κάντε εγγραφή εδώ.