Μήπως τελευταία δεν ακούτε και τόσο καλά; Μετρήστε την ακοή σας.

Η ακουομέτρηση ή το ακουόγραμμα μπορεί να προσδιορίσει με σαφήνεια το βαθμό και το είδος της βαρηκοΐας σας. Είναι μία από τις εξετάσεις που κάνει ο ωτορινολαρυγγολόγος (ΩΡΛ) για να προσδιορίσει την ακουστική μας ικανότητα, δηλαδή για να μετρήσει την ακοή μας. Επίσης, βοηθάει το γιατρό να εντοπίσει τα είδη της βαρηκοΐας. Τα πιο συνηθισμένα είναι: α) η βαρηκοΐα αγωγής, η οποία οφείλεται στην καταστροφή του τυμπανικού υμένα και των οσταρίων του μέσου ωτός και β) η νευροαισθητήριος βαρηκοΐα, η οποία οφείλεται σε βλάβη του κοχλία και του ακουστικού νεύρου. Πολλές είναι οι αιτίες οι οποίες καταστρέφουν το τύμπανο και τα οστάρια: κάποιο ατύχημα, μία φλεγμονή, μία εκκριτική ωτίτιδα (όπου έχουμε συγκέντρωση υγρού) κλπ. Το ακουόγραμμα, λοιπόν, μπορεί να προσδιορίσει το βαθμό και το είδος της βαρηκοΐας.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΚΟΥΟΜΕΤΡΗΣΗ;

Δεν είναι καθόλου επώδυνη διαδικασία. Ο εξεταζόμενος φορά τα ειδικά ακουστικά του ακουομετρητή και ακούει ήχους που του χορηγεί ο γιατρός σε διάφορες εντάσεις και συχνότητες. Ο γιατρός σιγά σιγά αυξάνει την ένταση και τον ρωτάει κάθε φορά εάν ακούει ή όχι, καταγράφοντας τις απαντήσεις του. Έτσι προκύπτει το ακουστικό διάγραμμα, το ακουογράφημα ή ακουόγραμμα. Εάν καταστεί αναγκαίο, το ακουόγραμμα συμπληρώνεται με μία άλλη ειδική εξέταση, την τυμπανομετρία, η οποία είναι η πιο εξελιγμένη εξέταση ακοής και δίνει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το γιατί δεν λειτουργεί σωστά το σύστημα αγωγής του ήχου. Με την τυμπανομετρία ο γιατρός εξετάζει την ενδοτικότητα, δηλαδή την ελαστικότητα, του τυμπανικού υμένα και ανιχνεύει την ύπαρξη ή όχι υγρού στο μέσο αυτί. Ακόμη, με την εξέταση του ακουστικού αντανακλαστικού, που είναι μέρος της τυμπανομετρίας, μπορεί ο γιατρός να αντιληφθεί εάν το αυτί ακούει ή όχι χωρίς να χρειάζεται να ρωτήσει τον εξεταζόμενο. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία όταν εξετάζονται παιδιά.

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ;

Εάν μία μητέρα διαπιστώσει ότι όταν απευθύνεται στο παιδί της εκείνο δεν δίνει σημασία ή δεν απαντά και υπάρχει η υποψία της όχι καλής ακοής, θα πρέπει να οδηγήσει το παιδί της στον ωτορινολαρυγγολόγο για να κάνει την ακουομέτρηση και στη συνέχεια, εάν χρειάζεται, την τυμπανομετρία. Επίσης, όλοι οι ενήλικες που νιώθουν ότι από το ένα αυτί ακούν λιγότερο θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν το ακουογράφημα. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιος καλοήθης όγκος να πιέζει το ακουστικό νεύρο κι έτσι να μειώνεται η ακοή. Επιπλέον, σε άτομα που έχουν ιλίγγους, ακούν βουητά ή νιώθουν ζαλάδες είναι σημαντικό και αναγκαίο να γίνει η ακουομέτρηση, κι αυτό γιατί υπάρχουν περιπτώσεις βαρηκοΐας οι οποίες έχουν σχέση με τις υψηλές συχνότητες ήχου και δεν γίνονται αντιληπτές από τον πάσχοντα. Η εξέταση γίνεται σε όλα τα ωτορινολαρυγγολογικά τμήματα των νοσοκομείων και σε όλα τα ιδιωτικά ιατρεία.